Close

LIST OF COLLECTORS

S.No NAME FROM TO
1. Sh. L.S. Raghuvanshi 03-05-1947 21-05-1953
2. Sh. B.L. Chak 22-05-1951 15-05-1953
3. Sh. Chhedi Lal 20-07-1953 02-05-1955
4. Sh. H.N. Agarwal 03-05-1955 05-07-1956
5. Sh. M. Prasad 10-07-1956 29-12-1957
6. Sh. R.S. Johri 30-12-1957 12-12-1959
7. Sh. J.P. Govel 13-12-1959 05-12-1960
8. Sh. Pratap Singh 06-12-1960 24-01-1962
9. Sh. B.S. Singh 27-04-1962 29-02-1964
10. Sh. G.L. Mittal 03-03-1964 28-05-1966
11. Sh. RamCharan 29-05-1966 18-07-1966
12. Sh. H.S. Sharma 19-07-1966 08-06-1968
13. Sh. H.D. Chaturvedi 09-06-1968 13-12-1968
14. Sh. V.N. Channa 11-01-1969 07-05-1970
15. Sh. S.K. Biswas 09-05-1970 25-07-1973
16. Sh. Daulat Ram 26-07-1973 30-08-1973
17. Sh. B.P. Singh 31-08-1973 25-02-1974
18. Sh. Ashraf Ali Khan 25-02-1974 30-06-1975
19. Sh. K.M.L. Gupta 07-07-1975 25-12-1975
20. Sh. Lakshmi Chand 26-12-1975 22-06-1978
21. Sh. M. Ramchandran 23-06-1978 04-04-1981
22. Sh. Anees Ansari 23-04-1981 20-01-1982
23. Sh. O.P. Arya 21-01-1982 14-11-1983
24. Sh. D.S. Bains 24-11-1983 02-07-1986
25. Sh. K.K. Singh 02-07-1986 26-06-1989
26. Sh. Shyam Sunder 27-06-1989 27-05-1990
27. Sh. R.S. Yadav 28-05-1990 14-12-1990
28. Sh. Ram Kumar 14-12-1990 31-07-1991
29. Sh. Surya Partap Singh 31-07-1991 01-07-1992
30. Sh. Parmeshwaran Iyer 02-07-1992 08-07-1993
31. Sh. D.D. Bahuguna 09-07-1993 09-01-1994
32. Sh. Ashok Kumar(IV) 09-01-1994 01-05-1994
33. Sh. Ashok Kumar (III) 01-06-1994 18-11-1996
34. Sh. M.V.S. Rami Reddy 18-11-1996 26-03-1997
35. Sh. Mamraj Singh 23-03-1997 06-10-1997
36. Sh. DEO Datta 06-10-1997 07-12-1999
37. Sh. Mukul Singhal 08-12-1999 08-02-2001
38. Sh. Rama Shankar Singh 08-02-2001 23-06-2001
39. Sh. Markandey Singh 23-06-2001 11-05-2002
40. Sh. Ram Krishn 11-05-2001 12-07-2002
41. Smt. Leena Johri 13-07-2002 16-12-2002
42. Sh. S.P. Singh Solanki 16-12-2002 23-06-2003
43. Sh. Rajaram Upadhyay 03-07-2003 04-10-2003
44. Sh. S.K. Verma 06-10-2003 18-03-2006
45. Sh. Navdeep Rinwa 18-03-2006 20-01-2007
46. Sh. K. Rama Mohana Rao 20-01-2007 19-06-2007
47. Dr. Sachchidanand Oathak 19-06-2007 21-04-2008
48. Sh. P. Guru Prasad 21-04-2008 08-02-2009
49. Sh. Rigzian Sampheal 09-02-2009 31-07-2009
50. Sh. A.V. Rajamouli 03-08-2009 04-07-2011
51. Sh. Amit Gupta 08-07-2011 03-04-2012
52. Dr. Sarika Mohan 07-04-2012 12-02-2013
53. Sh. Ajay Deep Singh 13-02-2013 06-02-2014
54. Sh. Bhupendra S. Chaudhary 06-02-2014 08-07-2015
55. Sh. V.K. Panwar 08-07-2015 31-12-2015
56. Sh. Vijay Kiran Anand 08-01-2016 28-03-2016
57. Smt. B. Chandrakala 28-03-2016 14-09-2016
58. Sh. Jagat Raj 14-09-2016 01-02-2018
59. Sh. Atal Kumar Rai 01-02-2018 17-02-2019
60. Sh. Sujeet Kumar 17-02-2019 14-07-2019
61. Sh. Ramakant Pandey 16-07-2019 05-06-2021
62. Sh. Umesh Mishra 05-06-2021 04-08-2023
63. Sh. Ankit Kumar Agrawal 04-08-2023 Till Date